Povolenia sprístupnenia na trhu alebo použitia biocídneho výrobku na obmedzené a kontrolované použitie pod dohľadom príslušného orgánu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia podľa čl. 55(1) nariadenia (EÚ) č. 528/2012
Permits for the making available on the market or use of a biocidal product for a limited and controlled use under the supervision of the competent authority because of a danger to public health granted under Art. 55(1) of Regulation (EU) No 528/2012
Povolené biocídne výrobky
Držiteľ Názov biocídneho výrobku PT CAS číslo účinnej látky ČÍSLO povolenia Dátum UDELENIA povolenia PLATNOSŤ povolenia do Geografická oblasť použitia  WHO receptúra Formulation 2
FOREX, s.r.o. FORCHEM AIR 250 PLUS 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1952/D/20/CCHLP 3.3.2023 29.8.2023 Slovenská republika Nie
Profexy s.r.o. Deproclean Dezinfekčný čistič povrchov 2 4     27083-27-8 a 32289-58-0 bio/4989/D/20/CCHLP 3.3.2023 29.8.2023 Slovenská republika Nie
AQUASYSTEM, s.r.o. Dezanol 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1294/D/20/CCHLP 3.3.2023 29.8.2023 Slovenská republika Nie
Eco Rovnak s.r.o. Desin Active Hands 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1023/D/22/CCHLP 7.3.2023 2.9.2023 Slovenská republika Nie
Aktualizované: 1. 8. 2023 MH SR, Centrum pre chemické látky a prípravky