Povolenia sprístupnenia na trhu alebo použitia biocídneho výrobku na obmedzené a kontrolované použitie pod dohľadom príslušného orgánu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia podľa čl. 55(1) nariadenia (EÚ) č. 528/2012
Permits for the making available on the market or use of a biocidal product for a limited and controlled use under the supervision of the competent authority because of a danger to public health granted under Art. 55(1) of Regulation (EU) No 528/2012
Povolené biocídne výrobky
Držiteľ Názov biocídneho výrobku PT CAS číslo účinnej látky ČÍSLO povolenia Dátum UDELENIA povolenia PLATNOSŤ povolenia do Geografická oblasť použitia  WHO receptúra Formulation 2
VUP,a.s. Fortea VIRUS KILLER 2       7722-84-1     bio/747/D/20/CCHLP  30.3.2021 25.9.2021 Slovenská republika Nie
Ecolab s.r.o. Klercide 70/30 IPA  2       67-63-0     bio/797/D/20/CCHLP  30.3.2021 25.9.2021 Slovenská republika Nie
Ecolab s.r.o. Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide  2       7722-84-1     bio/798/D/20/CCHLP  30.3.2021 25.9.2021 Slovenská republika Nie
Ecolab s.r.o. Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide  2       7722-84-1     bio/871/D/20/CCHLP  30.3.2021 25.9.2021 Slovenská republika Nie
Ecolab s.r.o. INCIDIN OXYFOAM S  2       7722-84-1     bio/872/D/20/CCHLP  30.3.2021 25.9.2021 Slovenská republika Nie
Ecolab s.r.o. DrySan Oxy  4       7722-84-1     bio/873/D/20/CCHLP  30.3.2021 25.9.2021 Slovenská republika Nie
Ecolab s.r.o. Ozonit Super 2       79-21-0     bio/820/D/20/CCHLP  30.3.2021 25.9.2021 Slovenská republika Nie
Ecolab s.r.o. Ozonit PERformance  2       79-21-0     bio/868/D/20/CCHLP  30.3.2021 25.9.2021 Slovenská republika Nie
Duslo, a.s. DusIPA 2       67-63-0     bio/794/D/20/CCHLP 1.4.2021 28.9.2021 Slovenská republika Nie
Duslo, a.s. DusIPA G 1       67-63-0     bio/787/D/20/CCHLP 1.4.2021 28.9.2021 Slovenská republika Nie
CENTRALCHEM, s.r.o.  Wiki Solution G 1       67-63-0     bio/1248/D/20/CCHLP 22.4.2021 20.10.2021 Slovenská republika Áno
CENTRALCHEM, s.r.o.  Wiki Solution GF 2       67-63-0     bio/1250/D/20/CCHLP 22.4.2021 20.10.2021 Slovenská republika Nie
Proficlean s.r.o. Salvesan 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1646/D/20/CCHLP 28.4.2021 24.10.2021 Slovenská republika Nie
M.K.M. spoločnosť s r.o. EkoPuro plus 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1560/D/20/CCHLP 7.5.2021 3.11.2021 Slovenská republika Nie
AQUASYSTEM, s.r.o. Dezanol 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1294/D/20/CCHLP 7.5.2021 3.11.2021 Slovenská republika Nie
A.B. Euro Financial Consulting, s. r. o. DEZITOL AQUA PROFESIONAL + 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1278/D/21/CCHLP 11.5.2021 6.11.2021 Slovenská republika Nie
A.B. Euro Financial Consulting, s. r. o. DEZITOL AQUA PROFESIONAL STRONG + 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1279/D/21/CCHLP 13.5.2021 8.11.2021 Slovenská republika Nie
GERM, s.r.o. TyroSan20 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1181/D/21/CCHLP 19.5.2021 14.11.2021 Slovenská republika Nie
A.B. Euro Financial Consulting, s. r. o. DEZITOL AQUA 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/4565/D/20/CCHLP 26.5.2021 21.11.2021 Slovenská republika Nie
FOREX, s.r.o. FORCHEM AIR 250 PLUS 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1952/D/20/CCHLP 11.6.2021 9.12.2021 Slovenská republika Nie
Professional support s.r.o. B3 Additive 2       79-21-0     bio/859/D/20/CCHLP 22.6.2021 18.12.2021 Slovenská republika Nie
ECOLAB s.r.o. Eltra 40 Extra 2       kyselina peroxyoctová získaná z tetraacetyletyléndiamínu a peruhličitanu sodného (peracetic acid generated from tetraacetylethylenediamine and sodium percarbonate) bio/4788/D/20/CCHLP 29.6.2021 26.12.2021 Slovenská republika Nie
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o., TheraSpray anti-vírusový sprej na rúško 2       77-92-9     bio/5154/D/20/CCHLP 9.7.2021 06.01.22 Slovenská republika Nie
OXYMEDIC, s. r. o. oxymedic* 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/3956/D/20/CCHLP 15.7.2021 10.1.2022 Slovenská republika Nie
OXYCHLORINE, s.r.o. OXYCHLORINE CARE 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1834/D/20/CCHLP 27.7.2021 22.1.2022 Slovenská republika Nie
Profexy s.r.o. Deproclean Dezinfekčný čistič povrchov 2 4     27083-27-8 a 32289-58-0 bio/4989/D/20/CCHLP 30.8.2021 25.2.2022 Slovenská republika Nie
BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. C19 solution 1 2     67-63-0     bio/1060/D/20/CCHLP 9.9.2021 8.3.2022 Slovenská republika Nie
Aktualizované: 14. septembra 2021 MH SR, Centrum pre chemické látky a prípravky