Povolenia sprístupnenia na trhu alebo použitia biocídneho výrobku na obmedzené a kontrolované použitie pod dohľadom príslušného orgánu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia podľa čl. 55(1) nariadenia (EÚ) č. 528/2012
Permits for the making available on the market or use of a biocidal product for a limited and controlled use under the supervision of the competent authority because of a danger to public health granted under Art. 55(1) of Regulation (EU) No 528/2012
Povolené biocídne výrobky
Držiteľ Názov biocídneho výrobku PT CAS číslo účinnej látky ČÍSLO povolenia Dátum UDELENIA povolenia PLATNOSŤ povolenia do Geografická oblasť použitia  WHO receptúra Formulation 2
M.K.M. spoločnosť s r.o. EkoPuro plus 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1560/D/20/CCHLP 4.11.2021 2.5.2022 Slovenská republika Nie
AQUASYSTEM, s.r.o. Dezanol 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1294/D/20/CCHLP 12.11.2021 10.5.2022 Slovenská republika Nie
GERM, s.r.o. TyroSan20 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1181/D/21/CCHLP 15.11.2021 14.5.2022 Slovenská republika Nie
A.B. Euro Financial Consulting, s. r. o. DEZITOL AQUA 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/4565/D/20/CCHLP 22.11.2021 20.5.2022 Slovenská republika Nie
A.B. Euro Financial Consulting, s. r. o. DEZITOL AQUA PROFESIONAL STRONG + 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1279/D/21/CCHLP 25.11.2021 23.5.2022 Slovenská republika Nie
FOREX, s.r.o. FORCHEM AIR 250 PLUS 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1952/D/20/CCHLP 10.12.2021 7.6.2022 Slovenská republika Nie
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o., TheraSpray anti-vírusový sprej na rúško 2       77-92-9     bio/5154/D/20/CCHLP 7.1.2022 5.7.2022 Slovenská republika Nie
CONFORMAT BACTY SP Isopropyl Alcohol 70% Trigger 2       67-63-0     bio/4904/D/21/1/CCHLP 17.1.2022 15.7.2022 Slovenská republika Nie
CONFORMAT BACTY SP Isopropyl Alcohol 70% Bottle 2       67-63-0     bio/4904/D/21/2/CCHLP 17.1.2022 15.7.2022 Slovenská republika Nie
CONFORMAT BACTY SP Isopropyl Alcohol 70% Spray 2       67-63-0     bio/4904/D/21/3/CCHLP 17.1.2022 15.7.2022 Slovenská republika Nie
CONFORMAT BACTY SP Isopropyl Alcohol 70% Wipes P 2       67-63-0     bio/4904/D/21/4/CCHLP 17.1.2022 15.7.2022 Slovenská republika Nie
CONFORMAT BACTY SP Isopropyl Alcohol 70% Wipes C 2       67-63-0     bio/4904/D/21/5/CCHLP 17.1.2022 15.7.2022 Slovenská republika Nie
Ecolab s.r.o. Eltra 40 Extra 2       Kyselina peroxyoctová získaná z tetraacetyletyléndiamínu a peruhličitanu sodného bio/4788/D/20/CCHLP  18.1.2022 24.6.2022 Slovenská republika Nie
OXYMEDIC, s. r. o. oxymedic* 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/3956/D/20/CCHLP 25.1.2021 23.7.2022 Slovenská republika Nie
OXYMEDIC, s. r. o. oxymedic In* 1       aktívny chlór získaný z chloridu sodného elektrolýzou (active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis) bio/3957/D/20/CCHLP 11.2.2022 9.8.2022 Slovenská republika Nie
Profexy s.r.o. Deproclean Dezinfekčný čistič povrchov 2 4     27083-27-8 a 32289-58-0 bio/4989/D/20/CCHLP 26.2.2022 28.8.2022 Slovenská republika Nie
BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. C19 solution 1 2     67-63-0     bio/1060/D/20/CCHLP 9.3.2022 4.9.2022 Slovenská republika Nie
A.B. Euro Financial Consulting, s. r. o. DEZITOL AQUA PROFESIONAL + 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1278/D/21/CCHLP 7.4.2022 3.10.2022 Slovenská republika Nie
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH Klercide 70/30 IPA  2       67-63-0     bio/797/D/20/CCHLP  25.4.2022 22.10.2022 Slovenská republika Nie
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide  2       7722-84-1     bio/798/D/20/CCHLP  25.4.2022 22.10.2022 Slovenská republika Nie
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide  2       7722-84-1     bio/871/D/20/CCHLP  25.4.2022 22.10.2022 Slovenská republika Nie
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH INCIDIN OXYFOAM S  2       7722-84-1     bio/872/D/20/CCHLP  25.4.2022 22.10.2022 Slovenská republika Nie
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH DrySan Oxy  4       7722-84-1     bio/873/D/20/CCHLP  25.4.2022 22.10.2022 Slovenská republika Nie
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH Ozonit Super 2       79-21-0     bio/820/D/20/CCHLP  25.4.2022 22.10.2022 Slovenská republika Nie
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH Ozonit PERformance  2       79-21-0     bio/868/D/20/CCHLP  25.4.2022 22.10.2022 Slovenská republika Nie
VUP, a.s. Fortea VIRUS KILLER 2       7722-84-1     bio/747/D/20/CCHLP 6.5.2022 1.11.2022 Slovenská republika Nie
Aktualizované: 6. 5. 2022 MH SR, Centrum pre chemické látky a prípravky