Povolenia sprístupnenia na trhu alebo použitia biocídneho výrobku na obmedzené a kontrolované použitie pod dohľadom príslušného orgánu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia podľa čl. 55(1) nariadenia (EÚ) č. 528/2012
Permits for the making available on the market or use of a biocidal product for a limited and controlled use under the supervision of the competent authority because of a danger to public health granted under Art. 55(1) of Regulation (EU) No 528/2012
Povolené biocídne výrobky
Držiteľ Názov biocídneho výrobku PT CAS číslo účinnej látky ČÍSLO povolenia Dátum UDELENIA povolenia PLATNOSŤ povolenia do Geografická oblasť použitia  WHO receptúra Formulation 2
NESPA s.r.o. DENZIN EcoPURE Hand 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/2861/D/20/CCHLP 30.7.2020 26.1.2021 Slovenská republika Nie
OXYCHLORINE, s.r.o. OXYCHLORINE CARE 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1834/D/20/CCHLP 31.7.2020 27.1.2021 Slovenská republika Nie
ARDEO Energy, a. s. RUVIREX AIR 2       7440-22-4 7440-50-8   bio/1953/D/20/CCHLP 4.8.2020 31.1.2021 Slovenská republika Nie
CID LINES NV KENOLOX 10 2 4     7722-84-1 79-33-4   bio/3582/D/20/CCHLP  22.9.2020 20.3.2021 Slovenská republika Nie
Ecolab s.r.o. Klercide 70/30 IPA  2       67-63-0     bio/797/D/20/CCHLP  30.9.2020 28.3.2021 Slovenská republika Nie
Ecolab s.r.o. Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide  2       7722-84-1     bio/798/D/20/CCHLP  30.9.2020 28.3.2021 Slovenská republika Nie
Ecolab s.r.o. Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide  2       7722-84-1     bio/871/D/20/CCHLP  30.9.2020 28.3.2021 Slovenská republika Nie
Ecolab s.r.o. INCIDIN OXYFOAM S  2       7722-84-1     bio/872/D/20/CCHLP  30.9.2020 28.3.2021 Slovenská republika Nie
Ecolab s.r.o. DrySan Oxy  4       7722-84-1     bio/873/D/20/CCHLP  30.9.2020 28.3.2021 Slovenská republika Nie
Ecolab s.r.o. Ozonit Super 2       79-21-0     bio/820/D/20/CCHLP  30.9.2020 28.3.2021 Slovenská republika Nie
Ecolab s.r.o. Ozonit PERformance  2       79-21-0     bio/868/D/20/CCHLP  30.9.2020 28.3.2021 Slovenská republika Nie
VUP,a.s. Fortea VIRUS KILLER 2       7722-84-1     bio/747/D/20/CCHLP  1.10.2020 29.3.2021 Slovenská republika Nie
FINKTEC spol. s r.o.  Lactosan HPX 2,5%  1 4     7722-84-1 79-33-4   bio/799/D/20/CCHLP  2.10.2020 1.4.2021 Slovenská republika Nie
Duslo, a.s. DusIPA 2       67-63-0     bio/794/D/20/CCHLP 5.10.2020 2.4.2021 Slovenská republika Nie
Duslo, a.s. DusIPA G 1       67-63-0     bio/787/D/20/CCHLP 5.10.2020 2.4.2021 Slovenská republika Nie
Saneca Pharmaceuticals a. s. Dezinfekčný roztok na ruky Saneca 1       67-63-0     bio/833/D/20/CCHLP 13.10.2020 10.4.2021 Slovenská republika Áno
Saneca Pharmaceuticals a. s. Dezinfekčný roztok na povrchy Saneca 2       67-63-0     bio/834/D/20/CCHLP 13.10.2020 10.4.2021 Slovenská republika Nie
BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. C19 solution 1 2     67-63-0     bio/1060/D/20/CCHLP 21.10.2020 12.4.2021 Slovenská republika Nie
Soľnobanská a.s.  Dezintol 1 2     67-63-0     bio/1058/D/20/CCHLP 19.10.2020 16.4.2021 Slovenská republika Nie
DULCIA natural, s. r. o. DEZINFEKČNÝ SPREJ NA RUKY DULCIA 1       67-63-0     bio/1100/D/20/CCHLP 20.10.2020 17.4.2021 Slovenská republika Nie
COLOR Company s.r.o. VIROSTOP 2       59-50-7 90-43-7 111-30-8 bio/1144/D/20/CCHLP 21.10.2020 18.4.2021 Slovenská republika Nie
GEORGANICS s.r.o. Dezinfekt G - dezinfekčný prostriedok na ruky s hydratačnou zložkou 1       67-63-0     bio/1246/D/20/CCHLP 22.10.2020 19.4.2021 Slovenská republika Áno
CENTRALCHEM, s.r.o.  Wiki Solution G 1       67-63-0     bio/1248/D/20/CCHLP 26.10.2020 23.4.2021 Slovenská republika Áno
CENTRALCHEM, s.r.o.  Wiki Solution GF 2       67-63-0     bio/1250/D/20/CCHLP 26.10.2020 23.4.2021 Slovenská republika Nie
Proficlean s.r.o. Salvesan 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1646/D/20/CCHLP 30.10.2020 27.4.2021 Slovenská republika Nie
AQUASYSTEM, s.r.o. Dezanol 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1294/D/20/CCHLP 6.11.2020 6.5.2021 Slovenská republika Nie
M.K.M. spoločnosť s r.o. EkoPuro plus 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1560/D/20/CCHLP 9.11.2020 7.5.2021 Slovenská republika Nie
Unimar Trade s.r.o. Steriland derma 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1166/D/20/CCHLP 9.11.2020 7.5.2021 Slovenská republika Nie
OXYMEDIC, s. r. o. oxymedic* 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/3956/D/20/CCHLP 18.11.2020 16.5.2021 Slovenská republika Nie
ECOLAB s.r.o. Ecolab DrySan Oxy Wipes 2 4     7722-84-1     bio/4019/D/20/CCHLP 23.11.2020 21.5.2021 Slovenská republika Nie
HBM Pharma s.r.o. HBM SkinDesin 1       67-63-0     bio/1574/D/20/CCHLP 10.11.2020 8.5.2021 Slovenská republika Áno
HBM Pharma s.r.o. HBM SurfDesin 2       67-63-0     bio/1573/D/20/CCHLP 10.11.2020 8.5.2021 Slovenská republika Nie
Athol s. r. o. DEZALGYN 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1606/D/20/CCHLP 23.11.2020 21.5.2021 Slovenská republika Nie
CleanFit s.r.o. CleanFit IZOPROPYL ALKOHOL (70%) 1 2     67-63-0     bio/1763/D/20/CCHLP 24.11.2020 22.5.2021 Slovenská republika Nie  
A.B. Euro Financial Consulting, s. r. o. DEZITOL AQUA 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/4565/D/20/CCHLP 26.11.2020 24.5.2021 Slovenská republika Nie
Professional support s.r.o. B3 Additive 2       79-21-0     bio/859/D/20/CCHLP 30.11.2020 28.5.2021 Slovenská republika Nie
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ILLE OXYCHLORINE HAND DESINFEKTION 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1776/D/20/CCHLP 1.12.2020 29.5.2021 Slovenská republika Nie
Prodama, s.r.o. ProClean IZOPROPYL ALKOHOL (70%) 1 2     67-63-0     bio/1835/D/20/CCHLP 1.12.2020 29.5.2021 Slovenská republika Nie
ECOLAB s.r.o. Eltra 40 Extra 2       kyselina peroxyoctová získaná z tetraacetyletyléndiamínu a peruhličitanu sodného (peracetic acid generated from tetraacetylethylenediamine and sodium percarbonate) bio/4788/D/20/CCHLP 3.12.2020 31.5.2021 Slovenská republika Nie
FOREX, s.r.o. FORCHEM AIR 250 PLUS 1       aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej (active chlorine released from hypochlorous acid) bio/1952/D/20/CCHLP 15.12.2020 12.6.2021 Slovenská republika Nie
 
Aktualizované: 18. decembra 2020 MH SR, Centrum pre chemické látky a prípravky